ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ МАТЕРИК


Юридические услуги
   Юридические услуги    Бухгалтерские услуги    Контакты

Новости
СНИЖЕНЫ ЦЕНЫ ВПЕРВЫЕ БЕСПРЕЦЕДЕНТНАЯ АКЦИЯ (в поддержку малого и среднего бизнеса) ...

 
   Лицензирование деятельности Получение разрешений
  
Ліцензування топографо-геодезичної і картографічної діяльності
Спеціальна інформація
Вартість послуги складає 3000 грн.
Термін виконання послуги складає 20 робочих днів.
Об’єм послуги складає:
 • консультація щодо ліцензування господарської діяльності;
 • підготовка і подача необхідного пакету документів, згідно чинного законодавства, до органу ліцензування;
 • отримання ліцензії.
Необхідні документи та інформація:
 1. копія свідоцтва про державну реєстрацію (нотаріальна засвідчена);
 2. копія довідки про включення до ЄДРПОУ (нотаріальна засвідчена).У видах діяльності код – 74.20. 3;
 3. копії свідоцтв про метрологічну повірку геодезичних приладів (засвідченні печаткою підприємства і підписом уповноваженої особи);
 4. інформацію про склад фахівців (перелік фахівців, посада, ПІБ, стаж роботи за спеціальності, працюють на постійній основі або по сумісництву);
 5. копії дипломів фахівців згідно загальної інформації (нотаріально засвідчені);
 6. копії наказів про призначення на роботу всіх працюючих, за винятком бухгалтера (засвідчені печаткою підприємства і підписом уповноваженої особи);
 7. відомості про наявність обладнання для проведення планованих видів робіт;
 8. банківські реквізити.
 Загальна інформація
Топографо-геодезична і картографічна діяльність - це наукова, виробнича, управлінська та інша діяльність юридичних і фізичних осіб, спрямована на вивчення параметрів фігури Землі, створення державної астрономо-геодезичної і гравіметричної мереж України, геоінформаційних систем, топографічних та кадастрових карт (планів);
 
Порядок видачі ліцензій на виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт визначається законодавством.
Ліцензії на виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт видаються Держкоприродресурсів підприємствам, установам, організаціям, а також фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності, які можуть забезпечити виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт відповідно до встановлених ліцензійних умов
 
Суб'єкт господарювання здійснює топографо-геодезичні, картографічні роботи за умови:
наявності в складі юридичної особи (постійна робота) фахівців з однієї з зазначених спеціальностей: астрономо-геодезист, фотограмметрист, інженер-геодезист, прикладна геодезія, топограф, картограф, маркшейдер, землевпорядник, геоінформаційні системи, кадастр, які закінчили вищі навчальні заклади геодезичного профілю (інші спеціалісти можуть мати споріднений фах - будівельник, землевпорядник, гідромеліорація) у залежності від виду робіт;
призначення цього фахівця в організації відповідальним за якість виконання робіт, що ліцензуються;
наявності у фізичної особи-суб'єкта підприємницької діяльності фаху астрономо-геодезист, фотограмметрист, інженер-геодезист, прикладна геодезія, топограф, картограф або маркшейдер, а також землевпорядник, геоінформаційні системи або кадастр - після закінчення навчального закладу геодезичного профілю залежно від виду робіт.
 
Фах у всіх працівників організацій, які здійснюють господарську діяльність з виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт повинен бути підтверджений копіями диплома державного зразка про закінчення відповідного навчального закладу.
Для виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт загальнодержавного призначення юридичні особи повинні мати спеціалістів указаних вище спеціальностей, а також повний перелік необхідних для роботи геодезичних приладів та обладнання.
 
Технологічні вимоги включають вимоги до технічних показників обладнання та приладів, а також наявність нормативно-технічних документів.
Для провадження господарської діяльності з топографо-геодезичних, картографічних робіт мають використовуватися прилади та обладнання, необхідні за номенклатурою (теодоліти, нівеліри та ін.) та точністю (високоточні, точні та технічної точності), що пройшли метрологічну перевірку, підтверджену свідоцтвом органу Держстандарту, а також засоби математичної обробки результатів вимірювання, створення та розмноження оригіналів картографічних матеріалів та ліцензоване програмне забезпечення
Термін дії ліцензії становить 5 років, а плата за її видачу справляється у розмірі 340 гривень.
 
Закон України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» (http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=353%2D14)
 
прямые контакты отдела
 
тел.      044-361-05-05
факс.    044-287-40-27
 

Разработка 3www.com.ua.
тел.: 044-222-76-37
моб: 098-665-45-57
04053, Киев. ул. Сечевых стрельцов, 32-38
Email: materik.r.n@gmail.com, materik.ua@gmail.com
карта сайта      Полезные статьи
Партнеры:    Светильники