ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ МАТЕРИК


Юридические услуги
   Юридические услуги    Бухгалтерские услуги    Контакты

Новости
СНИЖЕНЫ ЦЕНЫ ВПЕРВЫЕ БЕСПРЕЦЕДЕНТНАЯ АКЦИЯ (в поддержку малого и среднего бизнеса) ...

 
   Всё о регистрации
  
Резервування найменування юридичної особи
 
Стаття 23. Резервування найменування юридичної особи
 
1. Юридична особа повинна мати своє найменування, яке містить інформацію про її організаційно-правову форму( крім органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів влади Автономної Республіки Крим, державних, комунальних організацій, закладів та установ) та назву.
 
2. Засновник(засновники) юридичної особи має право зарезервувати найменування юридичної особи строком на 2 місяці, а для відкритих акціонерних товариств – строком на 9 місяців., а для відкритих акціонерних товариств – строком на .
 
3. Засновник (засновники) юридичної особи повинен вказати у заяві про резервування найменування юридичної особи, під яким він (вони) мають намір її зареєструвати.
 
4. Для резервування найменування юридичної особи засновник (засновники) юридичної особи або уповноважена ним (ними) особа повинен подати (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) державному реєстратору такі документи:
 
-      заяву встановленого зразка про резервування найменування юридичної особи;
 
-      документ, що підтверджує внесення плати за проведення резервування найменування юридичної особи (копія квитанції, виданої банком, або копія платіжного доручення з відміткою банка), яка справляється в розмірі двох неоподаткованих мінімумів доходів громадян (34 грн.);.);
 
-      якщо документи для проведення резервування найменування юридичної особи подаються засновником юридичної особи, державному реєстратору додатково пред’являється паспорт;
 
-      якщо документи для проведення резервування найменування юридичної особи подаються особою, уповноваженою засновником (засновниками) юридичної особи, державному реєстратору додатково пред’являється її паспорт та надається документ, що засвідчує її повноваження;
 
-      Якщо документи на проведення резервування надсилаються рекомендованим листом, підпис заявника на заяві повинна бути нотаріально посвідчена.
 
5.    У разі наявності в Єдиному державному реєстрі найменування юридичної особи тотожному тому, яке зазначено в заяві про резервування найменування юридичної особи, плата за проведення резервування найменування юридичної особи не повертається.
 
Плата за резервування найменування повинна перераховуватись
за такими реквізитами:
Одержувач
ДП  «ІНФОРМАЦІЙНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР»
Ідентифікаційний код (ЗКПО)
33499803
Розрахунковий рахунок
Р/Р 26003301812
у ГОУ ВАТ «Ощадбанк» м.Київ
МФО
300465
Сума реєстраційного збору
34 грн.
                                                                                                
                                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держпідприємництва України
                                                                                                     від 09.06.04р. № 66
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету України з питань регуляторної політии та підприємництва
від 20 жовтня 2005 р. N 97
 
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 жовтня 2005 р. за N 1295/11575 
 
ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПОРЯДОК ВИДАЧІ ДОВІДКИ З ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ - ПІДПРИЄМЦІВ ПРО РЕЗЕРВУВАННЯ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 
1. Це Положення, розроблене відповідно до статті 23 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", установлює єдиний порядок видачі довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - Єдиний державний реєстр) про резервування найменування юридичної особи.
 
2. Приймання заяви про резервування найменування юридичної особи провадиться державними реєстраторами у виконавчих комітетах міських рад міст обласного значення або у районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях.
 
3. Для резервування найменування юридичної особи засновник (засновники) юридичної особи або уповноважена ним (ними) особа повинен подати (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) державному реєстратору такі документи:
 
заяву про резервування найменування юридичної особи, зразок якої затверджено наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 9 червня 2004 року N 66 "Про затвердження зразків заяв та повідомлення, що надаються (надсилаються) державному реєстраторові", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 червня 2004 року за N 793/9392;
 
копію квитанції, видану банком, або копію платіжного доручення з відміткою банку про сплату коштів за резервування найменування юридичної особи.
 
4. Якщо документи для проведення резервування найменування юридичної особи подаються засновником юридичної особи або уповноваженою ним особою особисто, державному реєстратору додатково пред'являються паспорт та документ, що засвідчує його (її) повноваження.
 
5. Засновник (засновники) юридичної особи має право зарезервувати найменування юридичної особи строком на два місяці, а для відкритих акціонерних товариств - строком на дев'ять місяців.
 
6. Документи, які подані для проведення резервування найменування юридичної особи, приймаються за описом, копія якого в день надходження документів видається (надсилається рекомендованим листом з описом вкладення) засновнику юридичної особи або уповноваженій ним особі з відміткою про дату надходження документів.
 
7. Дата надходження документів для проведення резервування найменування юридичної особи вноситься до журналу обліку реєстраційних дій, що є складовою частиною Єдиного державного реєстру.
 
8. Резервування найменування юридичної особи здійснюється протягом трьох робочих днів з дати надходження документів, які визначені пунктом 3 цього Положення, шляхом унесення до Єдиного державного реєстру запису про резервування найменування юридичної особи і видачі (надсилання рекомендованим листом) засновнику юридичної особи або уповноваженій ним особі довідки з Єдиного державного реєстру про резервування найменування юридичної особи, яка дійсна протягом строку резервування.
 
9. Державний реєстратор у випадках, передбачених законом, має право залишити без розгляду документи, які подані (надіслані рекомендованим листом з описом вкладення) для проведення резервування найменування юридичної особи.
 
10. При резервуванні найменування юридичної особи видається довідка про резервування найменування юридичної особи. Довідка видається на бланку, опис та форма якого затверджуються Держпідприємництвом України. Бланк довідки має облікову серію і номер.
 
11. Довідка з Єдиного державного реєстру про резервування найменування юридичної особи підписується державним реєстратором та засвідчується його печаткою.
 
12. Про залишення документів, які подані для проведення резервування найменування юридичної особи, без розгляду засновнику юридичної особи або уповноваженій ним особі не пізніше наступного робочого дня з дати їх надходження державним реєстратором видаються (надсилається рекомендованим листом з описом вкладення) відповідне повідомлення (додаток 1) із зазначенням підстав залишення документів без розгляду та документи, що подавалися для проведення резервування найменування юридичної особи, відповідно до опису.
 
13. Залишення документів, які подавалися для проведення резервування найменування юридичної особи, без розгляду не перешкоджає засновнику юридичної особи або уповноваженій ним особі повторному зверненню до державного реєстратора в загальному порядку після усунення причин, що були підставою для залишення цих документів без розгляду.
 
14. Кошти, одержані за резервування найменування юридичної особи, зараховуються на рахунок державного підприємства "Інформаційно-ресурсний центр" Держпідприємництва України і спрямовуються виключно на відшкодування витрат, пов'язаних із веденням Єдиного державного реєстру.
Директор департаменту
реєстрації та ліцензування
Держпідприємництва України  О. Б. Барбелюк
 
Корисні відомості:
1) Оскарження рішення податкової - гарантія захисту!
2) Налоговая проверка - гарантированная юридическая защита
 
 
Юридичним особам

Разработка 3www.com.ua.
тел.: 044-222-76-37
моб: 098-665-45-57
04053, Киев. ул. Сечевых стрельцов, 32-38
Email: materik.r.n@gmail.com, materik.ua@gmail.com
карта сайта      Полезные статьи
Партнеры:    Светильники